Valpar

 

 

 

 

   

 

 

 

 Tyskjaktterrier valpar 2013

Illvrålets Yra är parad med Fuchswürgers Atos Af Addi

Valpar beräknas v 34

Förväntar mig valpar med hög jaktlust och högt rovvilts intresse

och tidig jaktmognad.

Startsida